Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ZAWÓD PIELĘGNIARKI PRACA PIELĘGNIARKI WYPALENIE ZAWODOWE STRES W PRACY

Wpływ osobowości na efektywność w pracy zawodowej w pielęgniarstwie

mgr pielęgniarstwa Katarzyna Szczutowska, 3 sierpnia 2022
Wpływ osobowości na efektywność w pracy zawodowej w pielęgniarstwie

Zawód pielęgniarki, podobnie jak inne zawody związane z opieką medyczną i bezpośrednim kontaktem z człowiekiem chorym, szczególnie predysponuje do pojawienia się zaburzeń osobowości. Taki stan może być spowodowany nadmiernym przeciążeniem licznymi zadaniami, bardzo dużą odpowiedzialnością zawodową, a zwłaszcza pracą zmianową. 

Konieczność tak wzmożonej atencji, szybkiego podejmowania decyzji, sprawia, że osoby pomagające pacjentom wyczerpują się zarówno fizycznie, jak i psychicznie. W literaturze psychologicznej istnieje wiele koncepcji i teorii na temat struktury oraz rozwoju osobowości, człowiek jest jednością psychofizyczną, problem pojawia się wtedy, gdy nie możemy oddzielić zjawisk psychicznych od cielesnych. Na dużą uwagę modelu struktury osobowości zasługuje ujęcie Eysencka, według niego struktura ta składa się z trzech czynników: neurotyzm, psychotyzm oraz ekstrawersja. Należy jednak pamiętać, że w psychologii i psychiatrii, podobnie jak w pozostałych dziedzinach naukowych dotyczących człowieka, nie ma dwóch takich samych przypadków. Ludzie różnią się od siebie pod względem cech oraz dyspozycji osobowościowych i psychicznych.