Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA PRACA PIELĘGNIARKI ONKOLOGIA STRES W PRACY

Badania pielęgniarskie. Obciążenia psychiczne i stres

22 kwietnia 2008

Praca pielęgniarek oddziałów onkologicznych wiąże się z silnymi obciążeniami psychicznymi i stresem. Może to prowadzić do zaburzeń w stanie zdrowia, a także do rozwoju syndromu wypalenia zawodowego. Stres w pracy pielęgniarek jest bardzo silny. Wysokie wymagania prowadzą do powstania zespołu stresu przewlekłego, wyczerpującego zasoby witalne pracownika. Brak równowagi między jego możliwościami a wymaganiami otoczenia stanowi sytuację obciążającą, zagrażającą samopoczuciu. Mogą pojawić się liczne dolegliwości somatyczne.