Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE STRES PRACA PIELĘGNIAREK

Stres w miejscu pracy

20 grudnia 2018

Stres pozytywny motywuje ludzi do działania, natomiast negatywny zakłóca normalne, prawidłowe funkcjonowanie. W środowisku pielęgniarskim poczucie winy i bezsilności, powodując wzrost napięcia, stres i pogorszenie samopoczucia. Dzieje się tak ze względu na brak możliwości wystarczająco długiej pomocy psychologicznej dla konkretnego pacjenta. W związku z tym właśnie pielęgniarki zajmują miejsca specjalistów. Zazwyczaj dotyczy to pacjentów ciężko chorych, co również potęguje stres.

Powyższe wyjaśnienie nie jest jedynym argumentem, o którym piszą autorzy w kontekście stresu wśród pielęgniarek. Do aspektów stresogennych dodają również wynagrodzenie, które jest nieadekwatne do obowiązków, co w konsekwencji wiąże się z poszukiwaniem dodatkowego zatrudnienia. Duże znaczenie nadają relacją koleżeńskim oraz kontaktom z przełożonymi. Jeśli są one pełne napięć i konfliktów, to trudno mówić o pozytywnym środowisku pracy.