Facebook Pixel Code

Zostań naszym autorem

Chcesz podzielić się swoją wiedzą z zakresu pielęgniarstwa lub położnictwa? Zostań naszym Autorem i opowiedz o swojej dziedzinie oraz doświadczeniach zawodowych na łamach portalu Nursing.

Jak to zrobić? 

  1. Przygotuj artykuł, felieton lub esej i wyślij go za pośrednictwem formularza. 

Pamiętaj o:

  1. Piśmiennictwie - układ piśmiennictwa wg kolejności cytowania w pracy.
  2. Tabele, ryciny, zdjęcia i grafiki powinny być dostarczone w oddzielnych plikach – w  artykule wskaż miejsca ich umieszczenia.
  3. Jeśli  w nadesłanym artykule zamieszczasz dane, tabele, wykresy, fragmenty tekstów itp. wcześniej opublikowanych przez innych autorów, muszą one uzyskać pozwolenie właściciela praw autorskich – taką zgodę dołącz do nadesłanych materiałów. Wszystkie materiały nadesłane przez autorów do publikacji bez dostarczenia ww. zgody będą traktowane jako oryginalne i pochodzące od nadsyłających. 
  4. Po pozytywnej weryfikacji tekstu przez Redaktora merytorycznego oraz Twojej autoryzacji, zostanie on zamieszczony na stronie. 

Redaktor merytoryczny: dr n. med. Ewa Czeczelewska

Co oferujemy:

  • możliwość zaprezentowanie swojej wiedzy oraz doświadczeń szerokiemu odbiorcy,
  • wsparcie redakcyjne i pełne poszanowanie praw autorskich,
  • współtworzenie nowoczesnego portalu z zakresu pielęgniarstwa i położnictwa,
  • współpracę z liderem wśród wydawnictw medycznych w Polsce, 
  • szansę nawiązania nowych, cennych kontaktów oraz rozwój kariery naukowej.
Dodaj załącznik
Upuść plik tutaj lub