Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PSYCHOLOGIA STRES W PRACY PRACA PIELĘGNIARKI TORAKOCHIRURGIA

Stres pielęgniarek torakochirurgicznych

29 marca 2009

Współczesna pielęgniarka podejmuje wiele zadań, które wymagają od niej wysokich kwalifikacji, samodzielności i odpowiedzialności. Jej praca jest odpowiedzią na potrzeby i oczekiwania pacjentów, wiąże się z emocjonalnym zaangażowaniem w pełnieniu obowiązków zawodowych. Pielęgniarka jest jedyną osobą z zespołu terapeutycznego, która zawsze jest przy chorym. Towarzyszy mu w bólu, cierpieniu, powrocie do zdrowia lub w śmierci.