Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE STRES W PRACY PRACA PIELĘGNIARKI ZAWÓD PIELĘGNIARKI SŁUŻBA ZDROWIA

Praca źródłem stresu

1 czerwca 2011

Praca w służbie zdrowia to niewątpliwie źródło stresu i obciążeń dla jej pracowników, co wynika z jej specyfiki jako zawodu społecznego. Świadomość występowania stresu zawodowego oraz doświadczanie jego niekorzystnych następstw zdrowotnych przez personel medyczny to tylko początek na drodze koniecznych zmian.