Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO ZAWÓD PIELĘGNIARKI KSZTAŁCENIE PIELĘGNIAREK

Wdrożenie kierunków strategicznych Światowej Organizacji Zdrowia do pielęgniarstwa polskiego

dr n. o zdr. Dorota Kilańska, 9 lutego 2023
Wdrożenie kierunków strategicznych Światowej Organizacji Zdrowia do pielęgniarstwa polskiego

W 2020 r. udowodniono m.in., że pielęgniarstwo nie jest tylko kosztem dla systemu, co wielokrotnie podkreśla się w publicznej narracji. Nie ma już dzisiaj wątpliwości, że opieka pielęgniarska dodaje wartości opiece zdrowotnej i pacjentom. 

Wartości wykraczającej poza świadczenie opieki zdrowotnej – rozumiane jako realizacja interwencji, zwiększa też efektywność świadczeń w ogóle. Dziś istnieje wiele badań, które zilustrowały wpływ pielęgniarstwa na poprawę jakości usług opieki zdrowotnej na poziomie krajowym. Liderzy badań naukowych w pielęgniarstwie opublikowali badanie, w którym przeprowadzono analizę opłacalności ekonomicznej inwestycji w opiekę pielęgniarską: Dowody z tej analizy danych (35 krajów OECD) dają liderom pielęgniarstwa broń do walki z narracją, że „inwestowanie w opiekę pielęgniarską to tylko koszty”. Udowodniono, że największe długoterminowe wielkości wpływu personelu pielęgniarskiego na wzrost PKB są także w Polsce, która znalazła się na 3 miejscu wśród krajów o najwyższym poziomie wpływów na wzrost PKB. Udowodniono tym samym, że nie tylko świadczymy opiekę, realizując interwencje pielęgniarskie, lecz także przestałyśmy być tylko kosztem. Opłacalność inwestycji w wykształcenie pielęgniarek udowodniono także w polskich badaniach, w których dr B. Wieczorek-Wójcik i in., na podstawie danych szpitalnych, obliczyła, że każda zainwestowana w wykształcenie złotówka, to 60 gr zwrotu kosztów. Chyba najlepsza inwestycja w pracownika, jaka jest możliwa w ogóle. Jesteśmy więc wartością dla systemu i pacjenta. Co więcej, jesteśmy więc niezbędni do osiągnięcia jak najlepszego zdrowia przez społeczeństwo, dostarczamy naszym pacjentom wiedzę, dzięki której potrafią lepiej opiekować się sobą, zarządzać swoim zdrowiem na każdym jego etapie.