Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE IZBA PRZYJĘĆ PACJENT

Przyjęcie pacjenta do szpitala i na oddział – zadania pielęgniarki

25 kwietnia 2018
Przyjęcie pacjenta do szpitala i na oddział – zadania pielęgniarki

Pielęgniarka obejmuje opiekę na pacjentem zgłaszającym się do izby przyjęć. Dokonuje wstępnego rozpoznania stanu pacjenta, zawiadamia lekarza, wykonuje zlecenia, badania. Zapoznaje się z dokumentacją pacjenta, słucha jego wypowiedzi, a także obserwuje go. Wszelkie zgromadzone informacje pozwalają na rozpoznanie pierwszych, istotnych w tym okresie problemów pacjenta.

Do księgi przyjęć wpisywane są informacje o każdym chorym oraz zamieszczane w indywidualnej dokumentacji pacjenta. Opieka pielęgniarska świadczona pacjentowi w czasie pobytu na izbie przyjęć wynika z jego stanu i jest dostosowana do indywidualnych potrzeb i możliwości. Jeśli stan zdrowia pacjenta na to pozwala, należy zapoznać go z oddziałem, jego wyposażeniem oraz regulaminem szpitala i wynikającą z niego organizacją dnia. W czasie sprawowanej opieki nad pacjentem, pielęgniarka powinna uwzględnić odrębności kulturowe pacjenta dotyczące żywienia, wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych czy odbywanych praktyk religijnych.