Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PIELĘGNIARSKA NUDNOŚCI WYMIOTY

Planowanie opieki pielęgniarskiej w wymiotach

7 marca 2019

Nudności i wymioty są najczęściej powiązane ze sobą, ale mogą też występować oddzielnie. Po okresie nudności występuje niezależna od woli reakcja trzewna i motoryczna wywołująca wymioty. Wyróżnia się wymioty ostre i przewlekłe

Jeśli chodzi o postępowanie pielęgniarskie i działania uniwersalne to należy ustalić przyczynę nudności i wymiotów. Jeżeli jest to możliwe, usunąć czynniki sprawcze, co może zapobiec występowaniu kolejnych epizodów nudności i wymiotów. Należy zadbać o usunięcie czynników zapachowych, smakowych i wzrokowych oraz leków, które mogą być odpowiedzialne za występowanie nudności i wymiotów. Należy ocenić i udokumentować każdy epizod nudności i/lub wymiotów. Należy również podać pacjentowi leki przeciwwymiotne i inne zlecone przez lekarza. Wśród objawów powiązanych w nudnościach i wymiotach występują: 

• objawy wynikające z pobudzenia układu przywspółczulnego (bladość powłok, zwiększona potliwość, ślinotok, obniżenie ciśnienia tętniczego, bradykardia), 

• objawy odwodnienia, 

• objawy zaburzenia gospodarki elektrolitowej (hipokaliemia, hipochloremia), 

• objawy zaburzenia równowagi kwasowo-zasadowej (zasadowica metaboliczna jako następstwo utraty jonów wodorowych, rzadziej kwasica metaboliczna spowodowana utratą kwasów żółciowych i wodorowęglanów obecnych w żółci),