Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE OPIEKA PIELĘGNIARSKA CHIRURGIA DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKA

Dokumentowanie indywidualnej opieki pielęgniarskiej świadczonej choremu

17 kwietnia 2020
Dokumentowanie indywidualnej opieki pielęgniarskiej świadczonej choremu

Dokumentowanie opieki pielęgniarskiej uwarunkowane jest wieloma czynnikami, do których należą uregulowania prawne. Pielęgniarka udzielająca świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnej praktyki pielęgniarki, indywidualnej specjalistycznej praktyki pielęgniarki albo grupowej praktyki pielęgniarki prowadzi dokumentację indywidualną.

Dokumentację indywidualną prowadzoną przez pielęgniarkę możemy podzielić na wewnętrzną jak i zewnętrzną w formie opinii, zaświadczenia oraz innych dokumentów. Wewnętrzna dokumentacja indywidualna to karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karty wywiadu środowiskowo-rodzinnego i karty wizyty patronażowej. Do zewnętrznej dokumentacji należą dokumenty sporządzone na wniosek pacjenta lub innych uprawnionych podmiotów. Należy pamiętać, iż kartę indywidualnej opieki pielęgniarskiej, kartę indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, kartę wizyty patronażowej i kartę wywiadu środowiskowo-rodzinnego zakłada się przy udzielaniu świadczenia zdrowotnego po raz pierwszy.