Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
POŁOŻNICTWO PRAKTYKA ZAWODOWA PROWADZENIE PORODU OPIEKA POŁOŻNEJ PRACA POŁOŻNEJ

Techniki położnicze i prowadzenie porodu w jednym miejscu

Katarzyna Płaza-Piekarzewska, 1 czerwca 2022
Techniki położnicze i prowadzenie porodu w jednym miejscu

Jako położne pracujące z rodzącymi na sali porodowej, czy też w ich domowym środowisku jesteśmy świadkami, jak dwa ciała się synchronizują. Jedno by wydać na świat potomka, a drugi, by pojawić się na świecie.