Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
POŁOŻNICTWO PROWADZENIE PORODU OPIEKA POŁOŻNICZA PORÓD

Aktywne prowadzenie porodu

30 sierpnia 2009

Potrzeba sprawowania kontroli nad przebiegiem porodu istniała w naszej kulturze od zawsze. Dynamiczny rozwój procedur służących kontrolowaniu porodu nastąpił w drugiej połowie XX wieku. Szybko okazało się, że bardzo cienka granica dzieli chęć zapobiegnięcia patologii od ingerowania w prawidłowy proces porodu. Warto się przyjrzeć przyjętym wówczas i nadal stosowanym procedurom w nowym świetle; umożliwia to rozwój medycyny opartej na dowodach.