Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
POŁOŻNICTWO TESTY WIEDZY PROWADZENIE PORODU OPIEKA POŁOŻNEJ PRACA POŁOŻNEJ

Techniki położnicze i prowadzenie porodu – test wiedzy

31 maja 2022
Techniki położnicze i prowadzenie porodu – test wiedzy

Dynamika rozwoju nauki i nowych technologii, a także przemian społecznych czy kulturowych sprawia, że każda osoba wykonująca zawód medyczny powinna aktualizować wiedzę i podnosić swoje kwalifikacje. Coraz więcej położnych jest świadomych konieczności kształcenia ustawicznego. Zachęcamy do zapoznania się z testem wiedzy sprawdzającym umiejętności z zakresu technik położniczych i prowadzenia porodu.