Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
POŁOŻNICTWO POŁOŻNICTWO PRACA POŁOŻNEJ PORÓD

Historia izb porodowych w Polsce. Sukces zawodu położnej

26 czerwca 2008

Lata powojenne w Polsce były trudnym okresem we wszystkich sferach życia. Przed wyniszczonym działaniami wojennymi państwem stanęły między innymi zadania: ochrony i poprawy stanu zdrowia ludności, kształcenia personelu medycznego i odbudowy zniszczonych obiektów służby zdrowia.   Władze Polski Ludowej przystąpiły do organizacji ochrony zdrowia i przebudowy służby zdrowia, która miała odtąd być „ściśle powiązana z charakterem i działalnością państwa budującego socjalizm“.