Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
POŁOŻNICTWO OPIEKA POŁOŻNEJ CIĄŻA POŁOŻNA SALA PORODOWA

Indywidualna opieka położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na sali porodowej

11 października 2019
Indywidualna opieka położnej nad pacjentkami hospitalizowanymi na sali porodowej

W opiece nad ciężarną i kobietą rodzącą przebywającą na sali porodowej, znajduje zastosowani typowy schemat procesu pielęgnowania. Na etapie gromadzenia danych zawsze należy pamiętać, że trudności czy problemy rodzącej, a także jej reakcja na sytuację, nie tyle sygnalizują problem zdrowotny, ile wynikają z fizjologii procesu porodowego.

Na etapie gromadzenia danych niezbędnych do oceny sytuacji pacjentki hospitalizowanej na sali porodowej występują liczne utrudnienia, które trzeba uwzględnić przy analizowaniu otrzymanych informacji. Mogą one dotyczyć zaawansowania porodu, ograniczeń czasowych, wynikające np. z sytuacji klinicznej, stanu emocjonalnego i umiejętność radzenia sobie z typowymi dolegliwościami w trakcie porodu, czy też dynamicznie zmieniającej się sytuacja, w jakiej znajduje się pacjentka na sali porodowej.