Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD PORÓD DOMOWY OPIEKA NAD KOBIETĄ W CIĄŻY CIĄŻA

Kompleksowa opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu w środowisku domowym

5 września 2020
Kompleksowa opieka nad kobietą w okresie ciąży, porodu i połogu w środowisku domowym

Koncepcja modelu opieki nad kobietą w okresie okołoporodowym uwzględniającego znaczenie stanu emocjonalnego, uwarunkowań kulturowych i społecznych pojawiła się jako konieczność zmiany w patriarchalnym podejściu do kobiet i wynikała z potrzeby ograniczenia jednowymiarowego traktowania ciężarnych.

W porodzie domowym opieka nad kobietą polega właśnie na respektowaniu wszystkich zasad wynikających z modelu bio-psycho-społecznego. Wsparcie fizyczne to nie tylko obecność położnej przy kobiecie rodzącej. Jest to także kontrola środowiska narodzin w celu stworzenia optymalnych warunków do urodzenia dziecka, następnie odpowiednie działanie na rzecz sprawnego przebiegu porodu (zastosowanie technik relaksacyjnych, zmniejszanie bólu porodowego) oraz dbałość o zaspokojenie wszystkich potrzeb kobiety i jej dziecka, a także troska o osoby towarzyszące kobiecie w trakcie porodu.