Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI EDUKACJA ZDROWOTNA

Światowy Dzień Zdrowia 2024: Polecamy książki

8 kwietnia 2024
Światowy Dzień Zdrowia 2024

Światowy Dzień Zdrowia, obchodzony corocznie 7 kwietnia, skupia uwagę społeczeństwa na ważnych kwestiach związanych z zdrowiem i dobrym samopoczuciem. W roku 2024, pomimo wyzwań wynikających z pandemii i innych zagrożeń zdrowotnych, Polska angażuje się w szereg inicjatyw i wydarzeń promujących zdrowie i dobry stan zdrowia obywateli.