Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ OPIEKA DŁUGOTERMINOWA OSOBY STARSZE

Subiektywna ocena stanu zdrowia przewlekle chorych. Jakość życia a stan zdrowia

26 czerwca 2008

Ostatnie kilkanaście lat w medycynie, pielęgniarstwie i naukach społecznych przyniosło znaczny rozwój badań nad jakością życia uwarunkowaną stanem zdrowia. Zainteresowanie to wynika z przyjęcia modelu medycyny holistycznej, który w przeciwieństwie do medycyny biotechnicznej zakłada kompleksowe podejście do człowieka chorego.