Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA STANY NAGŁE SENIORZY DOLEGLIWOŚCI BÓLOWE

Między zdrowiem a chorobą. Opieka geriatryczna

21 lipca 2008

Mianem sytuacji nagłych określa się ostre stany chorobowe, którym towarzyszą ciężkie zaburzenia czynności ustrojowych oraz bóle, niezagrażające jednak czynnościom życiowym. Każdą taką sytuację kwalifikujemy jako nagły przypadek, jeśli nie można wykluczyć ponad wszelką wątpliwość ewentualności zaburzenia czynności życiowych. Przebieg schorzeń będących stanami zagrożenia życia jest u wielu starszych chorych mało charakterystyczny. Ograniczone możliwości adaptacyjne osób w podeszłym wieku mogą szybko doprowadzić do zaburzeń homeostazy. Trudno ustalić granicę między zdrowiem a chorobą.