Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE CIĄŻA KWAS FOLIOWY

Racjonalne odżywianie w ciąży - dla zdrowia matki i dziecka

7 czerwca 2009

Znaczenie prawidłowego żywienia kobiet ciężarnych wykracza poza przestrzeganie zaleceń dietetycznych i odnosi się do zrozumienia, że żywienie w tym okresie życia jest podstawowym warunkiem zdrowia matki i dziecka. Właściwe żywienie podczas ciąży ma nie tylko oddziałuje na jej przebieg, tj. rozwój dziecka w okresie płodowym, ale również wpływa na stan jego zdrowia w dzieciństwie, a nawet w wieku dorosłym.

Nieprawidłowa dieta w czasie ciąży powoduje liczne komplikacje, do których można zaliczyć: małą bądź zbyt dużą masę urodzeniową dziecka, poród przedwczesny, niedokrwistość ciężarnej, wady rozwojowe płodu czy nadciśnienie ciążowe. Z tego względu dieta w okresie ciąży powinna podlegać szczególnie wnikliwej ocenie zarówno pod względem jej wartości odżywczej, jak i składu, ponieważ i niedobory pokarmowe, i nadmierne żywienie mogą mieć negatywny wpływ na płód i przebieg ciąży.