Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI SZPITAL BEZPIECZEŃSTWO PACJENTA

Staruje "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości"

6 lipca 2022
Staruje "Bezpieczny szpital to bezpieczny pacjent – certyfikat bezpieczeństwa i jakości"

Koalicja na rzecz Bezpieczeństwa Szpitali ogłasza pierwszą w Polsce certyfikację bezpieczeństwa i jakości szpitali. Placówka medyczna, która spełni wymogi otrzyma certyfikat, poświadczający najwyższe, europejskie standardy w dziedzinie bezpieczeństwa i jakości.