Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE RATOWNICTWO MEDYCZNE PIELĘGNIARSTWO SZPITALNY ODDZIAŁ RATUNKOWY PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE SOR RATOWNICTWO MEDYCZNE

Szpitalny Odział Ratunkowy (SOR)

20 grudnia 2017

Pielęgniarka w ramach opieki przedszpitalnej ratownictwa medycznego może być zatrudniona jako członek zespołu wyjazdowego, członek zespołu lotniczego pogotowia ratunkowego, a w ramach szpitalnego oddziału ratunkowego na różnych stanowiskach pracy, np. pielęgniarki, pielęgniarki oddziałowej, pielęgniarki koordynującej. Miejscem najbardziej zaawansowanych działań pielęgniarskich w ratownictwie medycznym są szpitalne oddziały ratunkowe.

Wśród modli segregacji medycznej pacjentów jest model oparty na systemie START (Simple Triage and Rapid Treatment) i jego modyfikacji pediatrycznej Jump START oraz model oparty na ocenie pacjentów na podstawie skali ciężkości urazów. Celem przeprowadzenia wstępnej segregacji medycznej na szpitalnych oddziałach ratunkowych jest ustalenie kolejności działań diagnostyczno-leczniczych i rozmieszczenie ofiar w szpitalu. Uprawnienia do przeprowadzenia segregacji mają wszyscy członkowie zespołu SOR: lekarz, pielęgniarka i ratownik medyczny.