Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEFROLOGICZNE NEFROLOGIA DIALIZA ZAKAŻENIA SZPITALNE UKŁAD MOCZOWY NERKI

Pacjenci dializowani grupą wysokiego ryzyka. Zakażenia szpitalne w stacji dializ

25 maja 2008

Kontrola zakażeń szpitalnych jest uznawana we współczesnym lecznictwie za najważniejsze kryterium jakości opieki medycznej i pracy personelu medycznego. Pacjenci dializowani są grupą wysokiego ryzyka zakażeń, w tym przede wszystkim infekcji szerzących się drogą krwiopochodną.

Narażenie chorych wynika również z uszkodzonych barier ochronnych, którymi są skóra i błony śluzowe układu oddechowego, pokarmowego oraz moczowego. Istotnym problemem jest także znaczne upośledzenie układu odpornościowego i odmienny przebieg zakażeń.