Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.02.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE AKREDYTACJA SZPITALI AKREDYTACJA SZPITALA PROCEDURY PROGRAM AKREDYTACJI SZPITALI PROGRAM ADAPTACJI PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

Kryteria akredytacyjne szpitali. Program adaptacji społeczno-zawodowej

14 stycznia 2007

W polityce kadrowej zakładów opieki zdrowotnej działających w systemie rynkowym istotne są planowanie, dobór i selekcja kadry. Gdy kandydat na konkretne stanowisko zostanie przyjęty do pracy, następuje kolejny, długofalowy etap w zarządzaniu zasobami ludzkimi: proces adaptacji społeczno-zawodowej.