Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO INSTRUMENTARIUSZKA INSTRUMENTOWANIE ZABIEGI OPERACYJNE

Specyfika pracy pielęgniarki operacyjnej

Anna Zawalnicka
Anna Zawalnicka , 31 października 2023
Specyfika pracy pielęgniarki operacyjnej

W programie nauczania przyszłych pielęgniarek niestety nie ma przedmiotu z dziedziny pielęgniarstwa operacyjnego. Duża część osób wchodzących w zawód ubolewa nad tym. Pielęgniarki, które uzyskają prawo wykonywania zawodu (PWZ) mogą jednak być zatrudnione w ramach przygotowania na stanowisku pielęgniarki operacyjnej w podmiotach leczniczych.