Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE ANESTEZJOLOGIA PIELĘGNIARSTWO ZABIEGI OPERACYJNE STÓŁ OPERACYJNY

Ułożenie pacjenta na stole operacyjnym z uwzględnieniem rodzaju zabiegu operacyjnego oraz znieczulenia

13 grudnia 2019

Po wprowadzeniu do znieczulenia ogólnego (które wykonuje się zawsze w pozycji na plecach), po zakończeniu procedur anestezjologicznych, należy wybrać pozycję odpowiednią do planowanego zabiegu. Do standardowych ułożeń pacjenta należą: pozycja na plecach, pozycja na brzuchu pozycja boczna. Do rzadziej stosowanych należy pozycja litotomijna lub pozycja siedząca.

Odpowiedzialność za ułożenie pacjenta podczas indukcji znieczulenia aż do momentu właściwego ułożenia pacjenta do operacji należy do zespołu anestezjologicznego. Za decyzję o sposobie ułożenia do zabiegu oraz za konieczne zmiany ułożenia podczas zabiegu odpowiada anestezjolog. Przez cały okres pobytu pacjenta na bloku operacyjnym anestezjolog nadzoruje wszystkie funkcje życiowe. Uszkodzenia wynikające z ułożenia i zmian pozycji obejmują zranienia tkanek miękkich i kości, uszkodzenia nerwów obwodowych i splotów nerwowych, urazy oczu oraz bóle pleców. Powikłań tych można uniknąć poprzez zachowanie szczególnej staranności i zastosowanie procedur profilaktycznych, a także zapewnienie odpowiedniej liczby osób stanowiących personel pomocniczy.