Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ANESTEZJOLOGICZNE I INTENSYWNEJ OPIEKI ANESTEZJOLOGIA INTENSYWNA OPIEKA OPIEKA ANESTEZJOLOGICZNA ZNIECZULENIE OPERACJA

Ocena przedoperacyjna pacjenta i przygotowanie do znieczulenia

dr n. med. Barbara Tamowicz , 19 października 2020
Ocena przedoperacyjna pacjenta i przygotowanie do znieczulenia

W ocenie przedoperacyjnej pacjenta i przygotowaniu do znieczulenia ważna jest przedoperacyjna konsultacja anestezjologiczna, której celem m.in. jest ocena stanu fizycznego i psychicznego pacjenta, ocena ryzyka znieczulenia ogólnego, czy wybór znieczulenia. Ocena przedoperacyjna wiąże się z przeprowadzeniem wywiadu na temat choroby podstawowej i chorób towarzyszących, badania przedmiotowego oraz badań laboratoryjnych i obrazowych, które powinny posłużyć do identyfikacji i oceny stopnia ciężkości schorzeń, mogących mieć wpływ na oszacowanie ryzyka anestezjologicznego oraz wybór metody bezpiecznego znieczulenia.

Ocena przedoperacyjna pacjenta zapewnia odpowiedni standard i jakość kompleksowej opieki anestezjologicznej nad chorym, u którego zaplanowano zabieg operacyjny. Zasadniczym priorytetem w procesie przygotowania do znieczulenia jest bezpieczeństwo pacjenta w okresie okołooperacyjnym. Badanie kliniczne przygotowujące pacjenta do znieczulenia powinno nastąpić co najmniej w dobie poprzedzającej planowany zabieg. Pozwala to zarówno na ocenę wyników wszystkich dotychczas przeprowadzonych badań, jak i na zlecenie uzupełniających niezbędnych konsultacji i badań dodatkowych. Ocena przedoperacyjna może odbywać się podczas konsultacji pacjenta w specjalnie przeznaczonej do tego celu poradni lub mieć charakter wizyty przy łóżku pacjenta, jeśli stan jego zdrowia nie pozwala na opuszczanie sali chorych.