Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO POBRANIE WIELONARZĄDOWE POBRANIE NARZADÓW SALA OPERACYJNA

Przygotowanie sali operacyjnej do pobrania wielonarządowego

18 maja 2020

Pobieranie narządów jest bardzo ważną częścią procesu transplantacji. Stres, który towarzyszy zespołom transplantacyjnym, może doprowadzić do popełnienia błędów. Zwykle nie są to działania, których czas i miejsce można dokładnie zaplanować, dlatego wymagają wprowadzenia i realizacji standardowych procedur.

Pielęgniarka operacyjna po przybyciu na salę operacyjną powinna sprawdzić stan jej przygotowania, szczególną uwagę zwracając na zapoznanie personelu, z którym będzie pracowała, ogólną czystość Sali, wyposażenie sali w sprawne urządzenia (system dwóch ssaków z wymiennymi wkładami, sprzęt do elektrokoagulacji - osobny dla zespołu operującego w obrębie jamy brzusznej i w obrębie klatki piersiowej oraz odpowiednią liczbę stolików podstawowych i podręcznych (typu Mayo). Przed operacją instrumentariuszka wraz z chirurgiem wyjaśniają zespołowi, jakie będą przebieg i technika operacji, wymieniając narządy zaakceptowane do pobrania. Instrumentariuszka przygotowuje na bocznym stoliku sterylny sprzęt w takiej kolejności, w jakiej powinien on być jej podany.