Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024

Podjęcie przez lekarza decyzji o zabiegu operacyjnym wykonywanym w trybie nagłym następuje na skutek stan zagrożenia życia chorego, który w nowej sytuacji znalazł się niespodziewanie, np. z powodu nagłego zachorowania, urazu w wyniku wypadku.

Pielęgniarka jest osobą nawiązującą pierwszy kontakt z chorym. Jej życzliwe podejście oraz szybka i sprawna organizacja pracy sprzyja uspokojeniu chorego i zapewnienia poczucie bezpieczeństwa. Pielęgniarka zapoznaje pacjenta z modelem opieki pielęgniarskiej, jeśli oczywiście stan zdrowia chorego i czas na to pozwala. Jeśli jest to możliwe, przed zabiegiem operacyjnym należy umyć chorego, przygotować pole operacyjne, usunąć protezy, zabezpieczyć wszystkie rzeczy chorego w depozycie. Premedykacja najczęściej stosowana jest już na bloku operacyjnym. Przygotowanie chorego fizyczne do zabiegu operacyjnego w trybie nagłym polega m.in. na pomiarze tętna, oddechów, temperatury, ciśnienia tętniczego krwi i udokumentowaniu, pobraniu krwi na oznaczenie grupy krwi, czynnika Rh, antygenu HBsAg, na wykonanie próby zgodności serologicznej, tzw. próby krzyżowej, założeniu dostępu żylnego i podłączeniu zgodnie z kartą zleceń kroplowego wlewu dożylnego i udokumentowaniu.