Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE ZABIEG OPERACYJNY PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZABIEGU OPERACYJNEGO ZABIEG OPERACYJNY W TRYBIE PLANOWANYM OPERACJE

Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym

12 marca 2020

Przygotowanie chorego zaczyna się w momencie podjęcia decyzji o zabiegu operacyjnym. Bardzo ważne jest przygotowanie psychiczne i fizyczne chorego, uzyskanie od chorego akceptacji zaproponowanych działań, zdobycie zaufania pacjenta przez otwartą, zdecydowaną postawę pielęgniarki, jej życzliwość, cierpliwość i profesjonalizm.

  • Przygotowując fizyczne chorego do zabiegu operacyjnego należy mi.in. oznaczyć antygen HBsAg. Obecność antygenu świadczy o zakażeniu lub nosicielstwie WZW typu B. Pacjent mimo dodatniego wyniku HBsAg. Ważne jest wykonanie zapisu pracy serca – EKG, prześwietlenie klatki piersiowej, oznaczenie grupy krwi i czynnika Rh w razie potrzeby podania preparatów krwiopochodnych w czasie zabiegu operacyjnego lub w okresie okołooperacyjnym, oznaczenie czasu krwawienia, krzepnięcia, protrombinowego. W dniu poprzedzającym operację pielęgniarka powinna prowadzić edukację pacjenta. Celem edukacji jest nauczenie pacjenta czynności, które ułatwią mu pobyt w okresie pooperacyjnym, jak również zapobiegną powikłaniom pooperacyjnym.