Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI RZECZNIK PRAW PACJENTA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

RPP: Szacunek w komunikacji. Poradnik dobrej komunikacji

7 listopada 2022
RPP: Szacunek w komunikacji. Poradnik dobrej komunikacji

Na czym polegają role w relacji pacjenta z pracownikiem placówki medycznej? Każda osoba w relacji ma swoje prawa i obowiązki.