Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OPIEKA ZDROWOTNA PRACA PIELĘGNIARKI PERSONEL MEDYCZNY OPIEKA NAD PACJENTEM PACJENT

Komunikacja z pacjentem – istotny element opieki zdrowotnej

27 września 2019
Komunikacja z pacjentem – istotny element opieki zdrowotnej

Komunikacja międzyludzka ważna jest w każdej sferze życia, ale szczególnie istotna jest komunikacja podczas opieki zdrowotnej. Może ona wpływać na cały przebieg procesu diagnostyczno-terapetycznego, ale także na jakość opieki w szpitalach. Relacje pacjenta z personelem medycznym dzieli się na cztery typy: paternalistyczny (medycy podejmują decyzje), informacyjny (pacjent podejmuje decyzje na podstawie informacji od medyków), interpretacyjny (medycy doradzają, ale decyzje podejmuje pacjent) i wspólnego naradzania się (medycy i pacjent wspólnie podejmują decyzję).

W tekście oprócz powyższych typów relacji zostały zawarte najważniejsze wskazówki, które mogą pomóc personelowi medycznemu w nawiązaniu dobrych relacji z pacjentem. Zwraca się uwagę na fakt oczekiwań pacjenta oraz podkreśla jakość komunikacji w procesie leczenia.