Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PRAKTYKA ZAWODOWA KOMUNIKACJA Z PACJENTEM PERSONEL MEDYCZNY OPIEKA ZDROWOTNA OPIEKA NAD PACJENTEM E-BOOK

Bezpłatny e-book dla medyków. Trudny pacjent – zasady postępowania i komunikowania się

21 kwietnia 2022
Darmowy e-book: Trudny pacjent

Komunikacja międzyludzka pełni istotną rolę w każdej sferze życia, a szczególnie podczas opieki zdrowotnej. Może ona wpływać na cały przebieg procesu diagnostyczno-terapetycznego, ale także na jakość opieki w szpitalach. To, czego pacjent doświadczy w kontakcie z pracownikami ochrony zdrowia, odzwierciedla się w jego postępowaniu oraz nastawieniu do własnego zdrowia i choroby.