Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI HOSPICJUM OPIEKA PALIATYWNA

RPO: Jak zapewnić opiekę hospicyjną na wsi?

26 lipca 2022
RPO: Jak zapewnić opiekę hospicyjną na wsi?

Ludziom starszym, ludziom nieuleczalnie chorym, ludziom żegnającym się ze światem należy się godna opieka. Tymczasem dostępność opieki hospicyjnej, zdaniem RPO, jest niewystarczająca. Świadczenia wymagają zmian, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przedstawia obecnie realizowane działania, które mogą być istotnym elementem wsparcia środowiskowego dla takich osób.