Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PALIATYWNA

Organizacja opieki paliatywnej

12 grudnia 2017
Organizacja opieki paliatywnej

Rozwój specjalistycznego modelu opieki paliatywnej wpłynął na wyodrębnienie specjalizacji dla pielęgniarek oraz medycyny paliatywnej jako klinicznej dyscypliny lekarskiej. Od 1999 roku powoływane są stowarzyszenia i organizacje mające na celu promowanie i rozwijanie opieki paliatywnej.

Opieka paliatywna nie sprowadza się tylko do zinstytucjonalizowanej opieki, lecz jest filozofią postępowania, może być stosowana w różnych miejscach pobytu chorego i musi zaspokajać wszystkie potrzeby chorego i jego rodziny. Światowa Organizacja Zdrowia opracowała zalecenia dotyczące leczenia przeciwbólowego w chorobie nowotworowej oraz definicję opieki paliatywnej, zmodyfikowaną w 2002 roku, określając opiekę paliatywną jako „całościowe postępowanie mające na celu poprawę jakości życia chorego i jego bliskich zmagających się z problemami związanymi z zagrażającą życiu, postępującą chorobą, przez zapobieganie i niesienie ulgi w cierpieniu przez wczesne ich wykrycie, całościową ocenę i leczenie uwzględniające uśmierzanie bólu, duszności i innych czynników somatycznych oraz pomoc w rozwiązywaniu problemów psychosocjalnych i duchowych wraz ze wsparciem rodziny chorego podczas choroby i w okresie żałoby”.