Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ OPIEKA ONKOLOGICZNA PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKA PALIATYWNA HOSPICJUM

Zakład opieki zdrowotnej – hospicjum

29 października 2020
Zakład opieki zdrowotnej – hospicjum

Funkcjonowanie hospicjum reguluje ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na jej podstawie oraz innymi ustawami. Hospicjum może być utworzone przez organy administracji rządowej lub samorządowej, osoby fizyczne, osoby prawne oraz fundacje i stowarzyszenia.

Ośrodki opieki hospicyjnej i paliatywnej działają w ponad 70 krajach na całym świecie. Rozwój ruchu hospicyjnego w Polsce związany jest z osobą Cicely Saunders, która doprowadziła do zbudowania i otwarcia w 1967 r. w południowo-wschodniej części Londynu Hospicjum św. Krzysztofa. Ruch hospicyjny w Polsce zrodził się w latach 70. XX w. w parafii kościoła Arka Pana w Krakowie. Wolontariusze wspomagali personel szpitalny oddziału chorób zakaźnych szpitala im. Żeromskiego oraz obejmowali opieką chorych w domu po wypisaniu ze szpitala. Był to pierwszy Zespół Wolontariuszy Hospicyjnych w Polsce. Wzorował się na tradycji Krakowskiego Ośrodka Pielęgniarstwa Domowego założonego w 1957 r. przez Hannę Chrzanowską.