Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE OPERACJE PRZYGOTOWANIE CHOREGO DO ZABIEGU OPERACYJNEGO ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO

Przygotowanie pacjenta i przebieg zabiegu operacyjnego

18 sierpnia 2021
Przygotowanie pacjenta i przebieg zabiegu operacyjnego

Pacjenci operowani stanowią szczególną grupę w epidemiologii szpitalnej. Stale rośnie liczba osób poddawanych różnego rodzaju zabiegom chirurgicznym, co jest związane z wieloma czynnikami. Systematycznie podnosi się bezpieczeństwo takich zabiegów i zmniejsza się ryzyko powikłań związanych ze znieczuleniem.

W sytuacji zabiegu planowego u pacjenta współpracującego i chodzącego należy uzgodnić z nim zasady zachowania higieny zarówno jeszcze przed przyjęciem do szpitala (toaleta całego ciała, pępka, zdjęcie biżuterii, zwłaszcza umieszczonej w obrębie planowanego pola operacyjnego, np. piercing pępka; przy zabiegu palców, dłoni, nadgarstka – krótko obcięte paznokcie, bez lakieru, tipsów, umycie przestrzeni pod paznokciem), jak i w dniu zabiegu.