Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE COVID-19 SARS-COV-2 KORONAWIRUS PANDEMIA OPERACJA BLOK OPERACYJNY

Sytuacja pielęgniarek operacyjnych w dobie pandemii

dr n. o zdr. Ewa Zamojska-Kościów, 15 marca 2021

Od kilku miesięcy jesteśmy uczestnikami postępującej pandemii koronawirusa SARS-CoV-2. Wraz z przyrostem liczby osób zakażonych lawinowo narasta problem postępowania chirurgicznego z pacjentami wymagającymi pilnego zabiegu operacyjnego, co przekłada się na zagrożenia dla personelu bloku operacyjnego. Jak odnaleźć się w zgiełku pandemii? Jak zadbać o bezpieczeństwo swoje i zespołu? Jak przeorganizować miejsce pracy w kontekście bezpieczeństwa pacjenta i ochrony własnego zdrowia?

Odpowiedzi na te pytania wymagają od personelu pielęgniarskiego bloku operacyjnego podejmowania odpowiedzialnych decyzji opartych na zawodowym profesjonalizmie. Sale operacyjne są obszarami wysokiego ryzyka przenoszenia zakażeń, zatem kluczowe stało się sformułowanie wytycznych dotyczących funkcjonowania bloku operacyjnego.