Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO OPERACJA BLOK OPERACYJNY SALA OPERACYJNA ZAKAŻENIA OKOŁOOPERACYJNE ZAKAŻENIA SZPITALNE ZAKAŻENIA MIEJSCA OPEROWANEGO HIGIENA RĄK

Rola standardów i procedur w bloku operacyjnym

null
mgr Aldona Michalak, 31 marca 2021

Opieka pielęgniarska realizowana jest w bezpośrednim kontakcie z pacjentem, dlatego też jakość opieki medycznej w znacznej mierze zależy od sposobu udzielania tych świadczeń przez pielęgniarki i od jakości usług pielęgniarskich. Zapewnienie właściwej opieki pielęgniarskiej nie byłoby możliwe bez określenia reguł i sposobu wykonywania czynności związanych ze świadczeniami. 

Charakterystycznym  wyróżnikiem obecnych czasów jest wzrost znaczenia jakości we wszystkich sferach życia. Odpowiednia jakość jest szczególnie ważna w obszarach, gdzie zależy od niej nie tylko zadowolenie i satysfakcja klienta, ale przede wszystkim zdrowie oraz życie człowieka.