Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE MEDTRONIC OPERACJA SALA OPERACYJNA DYM CHIRURGICZNY COVID-19 CHOROBY PŁUC TROKAR

Dym chirurgiczny - ryzyko i zapobieganie

dr n. med. Tomasz Kucharczyk, 17 lutego 2021
Dym chirurgiczny - ryzyko i zapobieganie

Dym chirurgiczny jest gazowym produktem ubocznym powstającym w trakcie cięcia lub kauteryzacji tkanki. Powstaje w wyniku działania urządzeń wytwarzających ciepło, takich jak lasery czy aparaty elektrochirurgiczne, lub urządzenia ultradźwiękowe. Wytwarzany jest również w trakcie wiercenia lub piłowania, co oznacza, że może powstawać nie tylko w procesie spalania, ale także mechanicznej obróbki tkanki, jak i jej waporyzacji.