Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.08.2022
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO STWARDNIENIE ROZSIANE PIELĘGNIARKA POZ WARTO WIEDZIEĆ

Podstawowa opieka zdrowotna dla pacjenta ze stwardnieniem rozsianym. Studium przypadku

29 października 2021
Obrazek artykułu

Pacjent lat 63, leżący. W okolicy kości krzyżowej odleżyna III stopnia, poziom białka – 45 g/l, ograniczenie aktywności ruchowej i zmiany w ciele wynikające w przebiegu stwardnienia rozsianego.