Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE INTERWENCJE PIELĘGNIARSKIE STWARDNIENIE ZANIKOWE BOCZNE REHABILITACJA FIZJOTERAPIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA SLA

Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem zanikowym bocznym

27 czerwca 2020
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem zanikowym bocznym

Stwardnienie zanikowe boczne (SLA) to niezwykle poważna choroba, która polega na nieprawidłowym funkcjonowaniu centralnego i/lub obwodowego układu nerwowego. Osoba chora narażona jest na stopniową utratę sprawności ruchowej. Leczenie to jedynie łagodzenie objawów oraz w miarę możliwości usprawnianie aktywności fizycznej pacjenta.

W artykule rola pielęgniarki została określona ze względu na stopień zaawansowania stwardnienia zanikowego bocznego. W fazie początkowej jest to pomoc pacjentowi w radzeniu sobie z objawami choroby. Natomiast w fazie zaawansowanej jest to m.in. wsparcie w opiece paliatywnej, która obejmuje łagodzenie dyskomfortu fizycznego i psychicznego pacjenta. W tekście zostały podane przykładowe problemy osób chorych na stwardnienie zanikowe boczne oraz niektóre interwencje pielęgniarskie. Autorzy zaznaczają, że wszystkie czynności, w tym ćwiczenia, powinny być konsultowane z fizjoterapeutą. Zespół pielęgniarski ma być wsparciem dla osoby chorej podczas rehabilitacji.