Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ PIELĘGNIARSTWO OPIEKI DŁUGOTERMINOWEJ PIELĘGNIARSTWO SM STWARDNIENIE ROZSIANE OKRES TERMINALNY

Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w okresie terminalnym

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 23 sierpnia 2021
Opieka nad pacjentem ze stwardnieniem rozsianym w okresie terminalnym

W lipcu 2018 r. wprowadzono nowelizację rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej. Rozszerzono zakres chorób kwalifikujących do opieki paliatywnej i hospicyjnej o stwardnienie rozsiane (SM, sclerosis muliplex).

Etiologia i epidemiologia stwardnienia rozsianego (SM)

Stwardnienie rozsiane jest przewlekłą, zapalno-demielinizacyjną, narządowo swoistą chorobą w obrębie ośrodkowego układu nerwowego. Podczas rozwoju choroby dochodzi do nieodwracalnych uszkodzeń tkanki nerwowej. Uszkodzeniu ulega osłonka mielinowa włókien nerwowych, dlatego stwardnienie rozsiane należy do tak zwanych chorób demielinizacyjnych. Choroba rozpoczyna się pojawieniem izolowanego zespołu (CIS, clinically isolated syndrome), czyli objawów neurologicznych o podłożu demielinizacyjnym. Początki choroby obserwuje się wśród młodych osób.