Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024

Pielęgniarka wykonuje zabiegi pielęgnacyjne, które zapobiegają wtórnej niepełnosprawności wynikającej z hipokinezji: odleżynom, zakrzepom i zatorom żylnym, ograniczeniom ruchów w stawach, powikłaniom płucnym, niewydolności ortostatycznej. Są to prawidłowe ułożenia chorego w łóżku, pielęgnacja układu oddechowego z elementami gimnastyki oddechowej, pionizacje - bierna i czynna, pomoc w czynnościach samoobsługi.

Proces pielęgnowania osób poddawanych intensywnej, specjalistycznej rehabilitacji przewiduje włączenie się pielęgniarki w działania wszystkich członków zespołu rehabilitacyjnego lub też współpracę z nimi. Na oddziałach szpitalnych i w zakładach opieki zdrowotnej, w których nie pracuje kompletny zespół rehabilitacyjny, rola pielęgniarki znacznie wzrasta. To głównie w proces pielęgnowania należy wpleść profilaktykę niepełnosprawności i elementarne zabiegi z zakresu wszechstronnej rehabilitacji. Szczególna rola w zakresie rehabilitacji przypada pielęgniarce środowiskowo-rodzinnej. Zgodnie z wyznaczoną funkcją zawodową włącza się ona we wszelkie działania zapobiegające niepełnosprawności.