Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO NEUROLOGICZNE SAMOOPIEKA STWARDNIENIE ROZSIANE OPIEKA NAD PACJENTEM

Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym

19 sierpnia 2020
Diagnoza pielęgniarska i plan opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym

Stwardnienie rozsiane to choroba układu nerwowego, której nazwa wywodzi się z faktu, że zaburzenia są „rozsiane” w różnych miejscach ciała. Choroba polega na nieprawidłowym przesyłaniu impulsów nerwowych w organizmie, przez co często prowadzi do inwalidztwa.

Artykuł opisuje pielęgniarski plan opieki nad chorym ze stwardnieniem rozsianym, który zależy jest od fazy choroby, siły objawów, stopnia niepełnosprawności oraz wprowadzonego leczenia. Autorzy wymieniają główne cele opieki pielęgniarskiej, do których zaliczają zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie samoopieki, zapobieganie powikłaniom oraz wsparcie przy leczeniu i rehabilitacji. W tekście znalazł się również opis problemów, które mogą pojawić się u chorego na stwardnienie rozsiane. Podkreślone zostało, że zadaniem zespołu pielęgniarskiego jest edukacja pacjenta z zakresu samoopieki, czyli przekazanie wskazówek co powinien robić w momencie występowania konkretnych problemów związanych z chorobą.