Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRAKTYKA ZAWODOWA PIELĘGNIARSTWO BADANIE FIZYKALNE TOP

Opukiwanie – technika badania fizykalnego stosowana przez pielęgniarki i położne

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 18 marca 2024
Opukiwanie – technika badania fizykalnego

Opukiwanie (percussio) – metoda ta ocenia stan zdrowia na podstawie tzw. odgłosu opukowego. Przy pomocy opukiwania możliwe jest określenie czy tkanka znajdująca się w badanym miejscu wypełniona jest płynem, powietrzem, czy też ma charakter spoisty. Metodą tą można ocenić warstwę około 5–7 centymetrów w głąb ciała w miejscu opukiwania.