Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRAKTYKA ZAWODOWA PIELĘGNIARSTWO BADANIE FIZYKALNE

Oglądanie – technika badania fizykalnego najczęściej stosowana przez pielęgniarki i położne

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 26 stycznia 2024
Oglądanie – technika badania fizykalnego najczęściej stosowana przez pielęgniarki i położne

Już od 25 lat polskie pielęgniarki posiadają uprawnienia do wykonywania badań fizykalnych. W praktyce pielęgniarskiej badanie podmiotowe i przedmiotowe służy zidentyfikowaniu potrzeb zdrowotnych chorego, postawieniu właściwej diagnozy pielęgniarskiej, ustaleniu celu interwencji pielęgniarskich. 

Wraz z nadaniem w 2020 roku pielęgniarkom uprawnienia do udzielania porady pielęgniarskiej, badania fizykalne stały się jeszcze bardziej niezbędne w naszej pracy zawodowej. Zakres stosowania badań fizykalnych przez pielęgniarki się zwiększył, a jednak badania z ostatnich lat pokazują, że tylko 4,4-15,4% pielęgniarek w swojej pracy je wykorzystuje. Z badań tych wynika, że pielęgniarki w swojej praktyce najczęściej wykorzystują oglądanie jako technikę badań fizykalnych. Technikę tą stosuje 57,9% pielęgniarek z POZ, 57,7% pielęgniarek z ZOL/ZOP/DPS, 48,3% pielęgniarek z oddziałów zabiegowych i 44,1% pielęgniarek z oddziałów zachowawczych.