Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRAKTYKA ZAWODOWA PIELĘGNIARSTWO BADANIE FIZYKALNE

Palpacja – technika badania fizykalnego stosowana przez pielęgniarki i położne

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 26 lutego 2024
Palpacja – technika badania fizykalnego stosowana przez pielęgniarki i położne

Obmacywanie (palpatio) – w tej metodzie badający wykorzystuje zmysł dotyku. Za pomocą tej metody ocenia się m.in. ucieplenie, tkliwość, wilgotność, konsystencję czy napięcie. W ramach palpacji wykonuje się także pewne techniki specjalne, dzięki którym można stwierdzić patologiczne objawy wskazujące na daną chorobę. Z badań wynika, że pielęgniarki często wykorzystują technikę obmacywania (palpacji). Technikę tą stosuje 47,4% pielęgniarek pracujących w POZ i aż 50% pielęgniarek pracujących w ZOL/ZOP/DPS.

Objaw (symptoma) - zjawisko zachodzące w organizmie lub psychice człowieka, które jest wykorzystywane jako oznaka występowania określonej choroby lub stanu patologicznego lub prawidłowego.