Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 21.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO BADANIA FIZYKALNE CHOROBA PARKINSONA

Objaw Mariego – wczesny symptom choroby Parkinsona

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 19 grudnia 2022
Objaw Mariego – wczesny symptom choroby Parkinsona

Objaw Mariego, rzadkie mruganie, jest jednym z wczesnych objawów choroby Parkinsona. Choroba Parkinsona jest drugim co do częstości występowania schorzeniem neurodegeneracyjnym. Początek jej przypada między 50. a 60. rokiem życia, czyli w okresie, kiedy ludzie są jeszcze bardzo aktywni – zawodowo, rodzinnie, sportowo. 

Częściej chorują mężczyźni niż kobiety. Neuropatologiczną podstawą choroby jest zwyrodnienie neuronów dopaminergicznych części zbitej istoty czarnej. W chorobie Parkinsona komórki wytwarzające dopaminę obumierają i w ten sposób zostaje zaburzony, a nawet przerwany system wewnątrzmózgowych połączeń komunikacyjnych. Ponieważ mózg ma znaczne zdolności kompensacyjne, kliniczne objawy parkinsonowskie pojawiają się dopiero wówczas, gdy obumrze ok. 60–80% komórek wytwarzających dopaminę. U chorych z chorobą Parkinsona brakuje dopaminy, ale stwierdza się również zmiany w szlakach innych neuroprzekaźników: noradrenaliny, adrenaliny, serotoniny, acetylocholiny i kwasu gamma-aminomasłowego (GABA), w różnych obszarach mózgu.