Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPIEKI PALIATYWNEJ OPIEKA PALIATYWNA HOSPICJUM OKRES TERMINALNY

Opieka nad pacjentem chorym terminalnie – aktualne wyzwania i problemy

null
dr n. med. Ewa Czeczelewska, 1 kwietnia 2021

Opieka paliatywna i hospicyjna defi­niowana jest jako opieka skupiająca się na wszechstronnym zaspoka­janiu wszelakich potrzeb pacjenta w stanie terminalnym. Zaspokojenie potrzeb polega na szeroko rozumianej trosce o zniwelowanie i łagodzenie dolegliwości bólowych, jak też na pomocy w radzeniu sobie z problemami dnia powszedniego natury socjalnej, ducho­wej oraz psychicznej. Pod opieką paliatywną pozostają osoby w stanie określanym jako terminalny, a ich stan zdrowia z dnia na dzień pogarsza się, zwłaszcza w zakresie świado­mości, siły i apetytu.